Ostamme

Ostamme energiapuuta metsänomistajilta

Ennen riukuuntumista hoidettu nuori metsä tuottaa myöhemmin hyvää tukkipuuta. Voit tarjota meille pystykauppoina harvennusikäistä nuorta metsää, joka kuuluu Kemera-tuen piiriin. Kantorahatulojen ansiosta pystykauppa on myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Ostamme lisäksi hankintakauppoina kokopuuta, karsittua rankaa ja hakkuutähdettä. Metsänomistajana sinun kannattaa olla meihin yhteydessä ennen hankintatyön aloittamista. Näin varmistamme juuri kohteeseen sopivat käytänteet. Neuvomme esimerkiksi energiapuulle sopivimmat varastointitavat ja kerromme hakkuutähteen keruulle asetetuista vaatimuksista.

Energiapuun korjaaminen myyntiin on niin metsänhoidon kuin metsänomistajan taloudellisen edun kannalta kannattava vaihtoehto. Teemme puunhankintaa ympärivuotisesti. Metsänomistajien lisäksi ostamme energiapuuta muun muassa metsänhoitoyhdistyksiltä ja metsäyhtiöiltä.

Myymme

Myymme laadukasta haketta lämpölaitoksille

Haketamme puuaineksen juuri asiakkaidemme lämpölaitoksiin sopivaksi laaduksi. Energiapuut korjataan lähiseudulta, joten hakkeessa on vain kotimaista puuainesta. OK-Yhtiöiltä haketta ostaessasi tuet samalla paikallisia urakoitsijoita.

Energiapuun hakkuussa ja varastoinnissa noudatettavien kriteerien ansiosta saamme juuri käyttötarkoitukseen sopivaa haketta. Rankapuusta tuotamme tasalaatuista haketta, jota käytetään etenkin pienissä lämpölaitoksissa. Hakerekkamme toimittaa hakkeen suoraan kohteeseen. Toimitusvarmuuden takaa omissa käsissä oleva tuotanto- ja kuljetusketju. Isompiin voimalaitoksiin toimitamme haketta, joka tehdään pääsääntöisesti avohakkuun yhteydessä syntyneestä hakkuutähteestä.

Energiapuulajit

Kokopuuksi  luokitellaan karsimaton puu eli puu korjataan myyntiin runkoineen, oksineen ja latvoineen. 

Karsittu ranka on karsittu puu, eli puusta on tällöin poistettu kaikki oksat ja latvus.

Hakkuutähteellä tarkoitetaan puunkorjuun aikana kertyvää oksa- ja latvusmassaa. Keräämme energiapuuksi kuusikkovaltaisilta päätehakkuualoilta kertyvää hakkuutähdettä.  

Energiaksi hyödynnettävät puut eivät runkonsa puolesta vielä sovellu muuhun puunjalostus käyttöön. Siksi energiapuut kannattaakin myydä eteenpäin, jos niitä ei ole tarkoitus hyödyntää omassa taloudessa. Voit tarjota meille myös muita energiapuulajeja, kuten sahateollisuuden sivutuotteita, polttoon meneviä kuormalavoja tai kantoja. Niiden osalta teemme ostopäätöksen tapauskohtaisesti.

Asiantuntijapalvelut

Toimihenkilöpalvelut liiketoiminnan tueksi

Tarjoamme asiantuntemustamme toimihenkilöpalveluina yrittäjien liiketoiminnan tueksi. Olemme hallinnoineet esimerkiksi junaradan varsien hakkuuta ja sähkölinjojen vierimetsänhoitoa. Teemme myös puukaupallisia tehtäviä, leimikon suunnittelutöitä ja korjuiden valvomista.